Könyvvizsgálat

 • könyvvizsgálat eseti vagy folyamatos megbízás alapján a hazai számviteli szabályozás szerint
 • átalakulások könyvvizsgálata
 • vagyonmérlegek összeállítása, hitelesítése
 • apportlista összeállítása, hitelesítése
 •  konszolidált beszámoló összeállítása, hitelesítése
 • belső ellenőrzési feladatok ellátása megbízás alapján
 • vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos könyvvizsgálat (átvilágítás)
 • pénzügyi jelentések, kimutatások felülvizsgálata
 • pénzügyi előrejelzések felülvizsgálata
 • pénzügyi, számviteli információk összeállítása
  (pl. pénzügyi kimutatások elkészítése a magyar számvitel alapján
  pénzügyi kimutatások más ország számviteli standardja alapján
  pénzügyi kimutatások nemzetközi számviteli standardok alapjánpénzügyi kimutatások külföldi anyavállalat számviteli politikája alapján
  adóbevallások elkészítése a vállalkozás által szolgáltatott adatok alapján)
 • pénzügyi kimutatások egyes elemeinek vizsgálata (pl. követelések, készletek, prémiumok, társasági adó számítás)
 • szerződésen alapuló megállapodások teljesítésének vizsgálata
  (pl. kamatfizetés, tervezett pénzügyi mutatók betartása, osztalékfizetési korlát)