a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
 2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén
 3. a) január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint,
  hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, napibér alkalmazása esetén 5870 forint,
  órabér alkalmazása esetén 733 forint,
 4. b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén

 1. a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint,
  hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint,
  órabér alkalmazása esetén 926 forint,
 2. b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

 1. a) (1)  bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege január 1-jétől 127 500 forint, 2018. január 1-jétől 138 000 forint,
 2. b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege január 1-jétől 161 000 forint,
 3. január 1-jétől 180 500 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

 1. a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
 2. b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

 1. a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,
 2. b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
 3. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában

 1. a) munkáltatón a költségvetési szervet,
 2. b) munkavállalón a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
 3. c) alapbéren a  közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

(4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

82294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 204. szám