A 2017-re elfogadott adócsomag jelentősen átalakítja a juttatások feltételrendszerét. Bizonyos elemek közterhe jelentősen emelkedik, miközben újak jelennek meg. Megmaradnak az egyes meghatározott juttatás, béren kívüli juttatás, adómentes juttatás kategóriák, de más elemek élvezhetik a különböző mértékű adókedvezményeket.

1. Béren kívüli juttatások

2017-ben a béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 34,22 % lesz (2016-ban 34,51 % volt), azonban ezen kategóriába tartozó juttatások köre szűkül.

Az Szja törvényben rögzített rekreációs juttatások (SzéP) összesen, kedvező adózással
évi 450 000 Ft keretösszegig adhatóak a versenyszférában.

 • Széchenyi Pihenő Kártya adható a korábban már megismert alszámlákkal és változatlan keretekkel:
  • a szálláshely alszámlára évente 225 000 Ft kerülhet,
  • a vendéglátás alszámlára utalt éves maximum 150 000 forintos értékig terjedhet,
  • a szabadidő alszámlára az adóévben 75 000 forint tölthető kedvező adózással.
 • A béren kívüli juttatások közé került egy talán szokatlannak tűnő lehetőség is. Egy éven belül 100 000 Ft értékig kedvező adózású pénzösszeg kifizetésére is lehetősége van a munkáltatónak. Amennyiben a munkaviszonya nem áll fenn a teljes évben, a juttatás időarányosan számítandó.
  2016 2017 közteher változás
Széchenyi Pihenő Kártya
Szálláshely alszámla
éves keret: 225 000 Ft
adóteher: 34,51 %
77.648 Ft
éves keret: 225 000 Ft
adóteher: 34,22 %
76.995 Ft
– 653 Ft

Széchenyi Pihenő Kártya

Vendéglátás alszámla

éves keret: 150 000 Ft
adóteher: 34,51 %
51.765 Ft
éves keret: 150 000 Ft
adóteher: 34,22 %
51.330 Ft
– 435 Ft
Széchenyi Pihenő Kártya
Szabadidő alszámla
éves keret: 75 000 Ft
adóteher: 34,51 %25.883 Ft
éves keret: 75 000 Ft
adóteher: 34,22 %
25.665 Ft
– 218 Ft
Új elem 2016-hoz képest:
„juttatott pénzösszeg”
éves keret: 100 000 Ft
adóteher: 34,22 %
34.220 Ft
n.a.

Jelentősebb változás a kedvezményes keret feletti összeg juttatása esetén tapasztalható, amely az egyes meghatározott juttatások (lásd még 2. fejezet) módjára adózik; a közterhek az egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenésével jelentősen módosultak.

( A közterhek 100.000 Forint juttatása esetén)

  2016 2017 közteher változás
Széchenyi Pihenő Kártya
bármely alszámla
100 000 Ft
adóteher: 49,98 %
49.980 Ft
100 000 Ft
adóteher: 43,66 %
43.660 Ft
– 6.320 Ft
Új elem 2016-hoz képest:
„juttatott pénzösszeg”
  a jogviszonynak megfelelő adó és járulék terheket viseli  

Bár itt jól működik majd a kevesebb költséggel nagyobb értékű, rugalmasan felhasználható juttatás kiadása, viszont elveszik a munkáltatónak az a lehetősége, hogy speciálisan célozza a juttatási elemet. Míg egy pihenés vagy egészség célra felhasználható kedvező adózású juttatással pihentebb, egészségesebb munkatársaink lesznek, addig a pénz kifizetése inkább a jövedelem növelését célozza.

2. Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja szintén a kiadott juttatás 1,18-szoros értéke, de a 15% szja mellé 22% EHO társul. Így 43,66 % munkáltatói teherrel kalkulálhatunk 2017-ben. Ezen juttatások feltételei azonosak a korábbi évben érvényben lévőkkel, azzal a változással, hogy összevont értékükre felső összeghatár nincs megállapítva, korlátozás nélkül a dolgozó rendelkezésére bocsáthatóak. Az egyedi értékhatárokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

  2016 2017

Ajándékutalvány

(csekély értékű ajándék)

legfeljebb évi 3 alkalommal, minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben (11.000 Ft)

adóteher: 49, 98 % 5.498 Ft

legfeljebb évi 3 alkalommal, minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben (12.750 Ft)

adóteher: 43, 66 % 5.567 Ft

Az alábbi juttatások adózása az előző évhez képest kedvezőtlenebb lett, a juttatás felső határa ellenben megszűnt. A keretösszeg felett juttatott SzéP-kártya juttatásokkal egyező adózás mellett választhatók az alábbi cafeteria elemek:

  2016 2017
Munkahelyi étkezés 12.500 Ft/hó
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %
Erzsébet-utalvány 8.000 Ft/hó
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %
Helyi bérlet (munkáltató nevére szóló számlával) helyi bérlet ára
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %
Iskolakezdési utalvány minimálbér 30%-a gyermekenként
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás minimálbér 50 %-a havonta
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %
Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás minimálbér 30 %-a havonta
adóteher: 34,51 %
felső összeghatár nélkül
adóteher: 43, 66 %

3. Adómentes juttatások munkaviszonyhoz kapcsolódóan

 • sportrendezvényre szóló belépő (felső összeghatár nélkül)
 • munkáltatói lakáscélú támogatás 5 év alatt legfeljebb 5 millió Ft (a jogosultsági feltételek teljesülése esetén)
  a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján, a 9.3. pontban és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is)

  • a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 30 százalékáig,
  • de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben,
   feltéve, hogy a lakás szobaszáma nem haladja meg a méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás), azzal, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a pénzügyi vállalkozástól lakáscélú felhasználásra felvett hitel a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett hitellel esik egy tekintet alá
 • a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást
 • a kockázati biztosítás más személy által – az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan (2017-ben 38.250 Ft) – fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes
 • bölcsődei, óvodai ellátás és szolgáltatás; ha nem a munkáltató üzemelteti a bölcsödét, óvodát, akkor a megtérítéshez a munkáltató nevére szóló számla szükséges (magánbölcsőde, magánóvoda is megtéríthető – felső összeghatár nélkül)
 • új elem ! a lakhatási mobilitási támogatás:
  Az alábbi feltételek teljesülése esetén a támogatás adómentes:

  • legalább heti 36 órában, határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló
  • állandó lakóhelye több mint 60 kilométerre van a munkahelytől
  • vagy a tömegközlekedéssel való utazás meghaladja a 3 órát,
  • a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban és a támogatás nyújtásának időpontjában nem rendelkezik lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával, mely lakóingatlan a munkavégzés helyén vagy a meghatározott távolságon, utazási időn belül elérhető legyen
 • A juttatás összege nem haladja meg:
  • a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 %-át,
  • a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 %-át,
  • az azt követő 12 hónapban a minimálbér 15 %-át meg nem haladó összeg

   A támogatás juttatható a munkavállaló által bérelt, illetve a munkáltató tulajdonában lévő vagy általa bérelt lakás esetén is.
   Az egy lakásban élők közül csak egy személy részesülhet mobilitási támogatásban.
   A munkáltatónak adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak a támogatásban részesített magánszemélyről, tárgyévet követő év január 31-ig.

 • szakképzési törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak nyújtott ösztöndíj
 • a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat
 • a kifizető által biztosított védőoltás

A munkavállalónak nem képezi bevételét a jogszabály alapján nyújtott munkába járás költségtérítése, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km összegű juttatásig.